Rubriky
Blog

Vzpomínky na originální street art v centru Plzně

O tom, že neorganizovaný a neinvazivní street art může fungovat i v samotném srdci města, se Plzeň mohla přesvědčit minimálně dvakrát.

Moderní street art vychází z myšlenky zpestřit většinou zašedlé a špinavé městské prostředí, které kolemjdoucím zrovna moc potěchy nepřináší. Často si mnoho všeumělů definici street artu vykládá zcela jinak, nebo ji vůbec nezná. Pak se ale najdou tací, kteří dokáží nedestruktivně a naopak vkusně zpestřit nečekaná místa.

Pojďme si připomenout dva plzeňské případy, které vzbudily pozitivní ohlas u veřejnosti a lokálních médií.

Oblečení pro andílky

V zimě na přelomu let 2015 a 2016 se dostalo nebývalé pozornosti andělíčkům na mříži katedrály svatého Bartoloměje. Tu si veřejnost většinou spojuje s andělem Vošahlíkem, který má přinášet štěstí, pokud se jej dotyčný dotkne.

Tehdy začal někdo andělíčky oblékat do zimní výbavy. Vše začalo v prosinci 2015 a během následujících týdnů se dostalo pozornosti téměř všem andílkům. S příchodem jara se jejich oblečení přizpůsobovalo aktuálnímu počasí.

Nejprve se k akci nikdo nehlásil. Později se ukázalo, že za oblékáním andělů stojí facebooková skupina Měsíční záře.

Plastiky v srdci města

Na podzim roku 2017 se prostoru u mříže katedrály sv. Bartoloměje znovu dostalo pozornosti. Tehdy se u obrubníku pod mříží objevily dvě kovové ruce, jejichž umístění vybízelo k nejrůznějším interpretacím.

Informace se po jejich objevení začala šířit sociálními sítěmi a médii. To ale nebylo všechno.

Po novém roce se na schodech u Velké synagogy objevily podobně koncipovaná chodidla a u Velkého divadla to zase byly jakési grimasy jasně odkazující na herectví. Vše naznačovalo, že jde o dílo stejného autora.

A to se také potvrdilo. K dílům se přihlásil sochař Lukáš Řezníček z Chválenic a prozradil i jejich význam. Ruce u katedrály symbolizují naději, chodidla u synagogy jsou vzpomínkou na židovské transporty a ústa u divadla značí poctu hercům.

Fotky všech plzeňských plastik, které vyvolaly ve městě značný, avšak pozitivní rozruch, si můžete prohlédnout v této reportáži na jednom z plzeňských webů.

Tak, jak to má vypadat

Oba zmíněné případy ukazují, že street art není jen o nesmyslném čmárání či o veřejném umění, kterému rozumí jen umělec sám. Zároveň dokázaly, že i neznámé osobnosti dokáží zaujmout originálním činem, který nenarušuje ani tak citlivé prostředí, jakým je historické centrum města.